Szczególnie w październiku, wierni katolicy w parafialnych świątyniach, obok przydrożnych kapliczek czy nawet w swych domach, upadają na kolana i przesuwają palce po paciorkach różańca. Modlitwa różańcowa to przepiękny skarb wiary!

Zawierz swe potrzeby Maryi

Nie bez przyczyny mówi się, że różaniec jest drugą, oczywiście po uczestnictwie i kontemplacji Najświętszej Ofiary, najpotężniejszą modlitwą, jaką prosty człowiek podarować może Bogu i Jego Matce. Różaniec to nasz największy skarb. Skarb, za pośrednictwem którego wielu wierzących otrzymało wyjątkowe łaski. Albowiem Matka nigdy nie pozostawia bez opieki swoich dzieci. I to Ona, w Fatimie, prosiła nas, abyśmy odmawiali tę modlitwę. Czy pozostaniemy więc głusi na to wezwanie? Oddajmy się Jej w opiekę i zawierzmy swe potrzeby Maryi!

Przez różaniec do świętości

Wielu świętych katolickich umiłowało tę modlitwę. „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany” – mówił święty Franciszek Salezy. Z kolei święty Jan Bosko pisał „Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce”. 7 października obchodzimy także święto Matki Bożej Różańcowej (wcześniej Zwycięskiej), które ustanowił święty Pius V, na cześć pokonania Turków w bitwie pod Lepanto, którego 450 rocznicę obchodzimy, a którego nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie cudowna opieka Maryi.

Chcesz otrzymać ten wyjątkowy e-book, który przybliża wiernym skarb jakim jest różaniec?

Wypełnij krótki formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Po wypełnieniu formularza, będziesz mógł pobrać za darmo nasz e-book. Dzięki temu możesz go otworzyć na dowolnym urządzeniu – smartfonie, tablecie lub komputerze. Możesz z niego skorzystać w każdej chwili!